Стратегія розвитку системи соціальних послуг в Україні на період до 2022 року

Дана Стратегія  визначає стратегічні напрями, мету та основні завдання розвитку системи соціальних послуг в умовах децентралізації системи державного управління, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні до 2022 року.
 
Розроблення Стратегії зумовлено необхідністю розвитку умов для підтримки сприятливого життєвого середовища та забезпечення розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, шляхом підвищення якості соціальних послуг та конкурентоспроможності суб’єктів, що їх надають, в умовах проведення структурних реформ, зокрема реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, охорони здоров’я, освіти, оптимізації системи грошових допомог (соціальних виплат, пільг, субсидій тощо).
 
Стратегія відповідає пріоритетам державної політики, визначеної  Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, Національною стратегією у сфері прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015, Законом України «Про соціальні послуги», Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегією подолання бідності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р., Планом дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 184-р.

Ознайомитись зі Стратегією