Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу

Положення про дитячий будинок сімейного типу затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 з метою створення належних умов для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейному оточенні.
Документ 564-2002-п, поточна редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава 415-2012-п
 

Загальні питання 

     1. Метою   створення   дитячого   будинку  сімейного  типу  є 

забезпечення належних умов  для  виховання  в  сімейному  оточенні 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

     2. Дитячий   будинок   сімейного  типу  -  окрема  сім'я,  що 

створюється  за  бажанням  подружжя  або  окремої  особи,  яка  не 

перебуває  у шлюбі,  які беруть на виховання та спільне проживання 

не менш  як  5  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського 

піклування. 

     Батьки-вихователі - особи, які беруть на виховання та спільне 

проживання  дітей-сиріт   і   дітей,   позбавлених   батьківського 

піклування (далі - вихованці). 

     Вихованці перебувають  у  дитячому  будинку сімейного типу до 

досягнення 18-річного  віку,  а  в  разі  продовження  навчання  у 

професійно-технічному,  вищому   навчальному  закладі  I-IV  рівня 

акредитації - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних 

закладів. 

     Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не 

повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних. 
 

Ознайомитись з Постановою