Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 
від 22 жовтня 2012 року № 609/2012

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ 
профілактики соціального сирітства на період до 2020 року
І. Загальні положення
Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року (далі – Стратегія) визначає мету, основні завдання, спрямовані на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства.
Правовою основою розроблення та реалізації Стратегії є Конституція УкраїниСімейний кодекс УкраїниЦивільний кодекс УкраїниЗакони України «Про охорону дитинства»«Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»«Про реабілітацію інвалідів в Україні»«Про соціальні послуги»«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», інші нормативно-правові акти, відповідно до яких держава створює умови для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, зростання в безпечному сімейному оточенні, організовує роботу органів опіки та піклування з профілактики соціального сирітства, виявлення й усунення причин, що його зумовлюють.
Стратегія розроблена на основі аналізу ситуації, що склалася в державі у сфері соціального захисту дітей та сімей з дітьми.

Читати далі