Постанова від 23 серпня 2016 р. № 520 Київ Про внесення змін до пункту 8 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомни

ЗМІНИ, що вносяться до пункту 8 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам  за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

 

1. Абзац третій після слів “батьки-вихователі або прийомні батьки” доповнити словами “протягом трьох робочих днів з моменту отримання відповідної інформації”.

2. Доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

   “Якщо батьками-вихователями або прийомними батьками невчасно подано інформацію про зміну розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги, що призвело до виплати коштів надміру, уповноважені органи:

  •   повідомляють батькам-вихователям або прийомним батькам про обсяг надміру виплачених коштів і строки їх повернення;
  •   проводять щомісяця відрахування у розмірі не більш як 20 відсотків суми грошового забезпечення батьків-вихователів або прийомних батьків до повного погашення надміру виплачених коштів на підставі заяви батьків-вихователів або прийомних батьків про надання згоди на відрахування таких коштів або на підставі своїх рішень;
  •   вирішують питання про стягнення надміру виплачених коштів у судовому порядку в разі неповернення їх добровільно батьками-вихователями або прийомними батьками.”.

   У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом восьмим.

Ознайомитись з Постановою