Законопроект щодо наставництва над дітьми-сиротами зареєстровано у ВР

Законопроект про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо наставництва над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, зареєстровано Верховною Радою України 6 червня.
 
За словами ініціатора законопроекту, Уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби, прийняття вказаного законопроекту забезпечить нормативно-правове врегулювання діяльності з наставництва, яке розвивається в Україні з 2010 року.
 
Наставництво є одним із сучасних методів підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до самостійного життя, який практикується у багатьох країнах світу.
 
«Головна відмінність наставництва від усиновлення чи інших сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, полягає в тому, що між наставником і дитиною не виникає сімейних чи будь-яких інших правових відносин. У той же час, наставник допомагає дитині в засвоєнні норм, моделей поведінки, прийнятих у суспільстві з метою подальшої адаптації дитини до життя в соціумі», - зазначив Уповноважений Президента з прав дитини.
 
Даним законопроектом визначається, що наставництвом є добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, індивідуальної підтримки та допомоги у підготовці до самостійного життя. Також визначаються основні напрямки наставництва: розвиток здібностей дитини, реалізація її інтересів у професійному самовизначенні; надання дитині доступної інформації про її права та обов'язки; формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя (зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг); ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування, подолання складних життєвих ситуацій; формування навичок здорового способу життя, сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості.
 
Передбачається, що наставництво здійснюється за відповідним договором, що укладається між наставником та адміністрацією закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, стосовно інтересів якої укладається такий договір.
 
«Для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини. Договір може бути укладений без згоди дитини лише у разі, якщо така дитина у зв'язку зі своїм віком або станом здоров'я не може усвідомити факт наставництва. Вказаний договір попередньо погоджується органом опіки та піклування. У ньому будуть зафіксовані права і обов'язки сторін договору, порядок набрання та припинення ним чинності, строк дії договору, підстави для розірвання договору, відповідальність сторін», - повідомив Микола Кулеба.
 
Наставником дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань виховання і соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за відповідною програмою, затвердженою центральним органом влади, та уклала договір про наставництво. Разом з тим визначається, що наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України.
 
«Наставник має право відвідувати дитину за місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, а також за згодою дитини та адміністрації закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, спілкуватися з дитиною поза місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, у тому числі запрошувати дитину у свою сім′ю у святкові і неробочі дні, дні канікул, надавати дитині допомогу в отриманні додаткових освітніх, соціальних, реабілітаційних, оздоровчих послуг, брати участь у забезпеченні її одягом, взуттям, приладдям для навчання та розвитку тощо», - зазначив Уповноважений.
 
Також Микола Кулеба наголосив, що, очікує від Парламенту швидкого розгляду і прийняття вказаного законопроекту. 
 
Джерело: Офіційне інтернет-представництво Президента України