Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866.Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 затверджує Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини; та Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини, у яких міститься інформація про соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування, ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ознайомитись з документом